Kolektory Słoneczne

Kolektory Słoneczne

Kolektory słoneczne to nowoczesne urządzenia przetwarzające promieniowanie słoneczne w energię cieplną. Z uwagi na prostotę układu i atrakcyjny koszt inwestycji, instalacje solarne najczęściej wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Okresowo mogą one również wspomagać ogrzewanie budynku czy podgrzewanie wody basenowej.

 

 

kolektory 1
Solar thermal energy system in a modern house. Digital illustration, clipping path included.

Schemat działania i sposób montażu

Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów (umieszczonej zwykle na dachu budynku), podgrzewacza (umiejscowionego wewnątrz budynku – na ogół przy kotle C.O.) oraz zespołu pompowo – sterowniczego (przeważnie znajdującego się obok podgrzewacza). Specjalnie skonstruowana powierzchnia kolektora wychwytuje ciepło słońca i za pośrednictwem płynu solarnego przekazuje je do instalacji, na końcu której znajduje się zbiornik z wodą (zasobnik). Płyn solarny oddaje ciepło wodzie, powodując tym samym jej podgrzanie.

Montaż kolektorów słonecznych możliwy jest w różnych warunkach zabudowy. Co istotne, zawsze powinny one jednak być skierowane w kierunku południowym (S). Standardowym kątem nachyleniem do poziomu kolektorów słonecznych jest kąt w granicach 30-45 stopni dla całorocznej pracy.

Wartości te mogą ulegać zmianie w zależności od przeznaczenia kolektorów. W przypadku podgrzewania CWU kąt wynosi wspomniane 30-45 stopni. Dla potrzeb podgrzewania CWU i wspomagania CO zalecanym kątem nachylenia kolektorów jest 45-60 stopni, zaś przy podgrzewaniu wody basenowej w obiektach sezonowych – kąt wyższy, niż 30 stopni.

Kolektory w naszej ofercie

W naszej ofercie znajdują się zarówno kolektory płaskie, jak i rurowe próżniowe z bezpośrednim przepływem. Podstawą procesu decyzyjnego jest w tym wypadku kryterium ceny. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę relację kosztu zakupu i wysokości potencjalnych, możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych. Nie mniej istotne jest także przeznaczenie instalacji solarnej oraz parametry techniczne – takie, jak sprawność optyczna i wskaźniki strat ciepła.

Podstawową zaletą korzystania z instalacji solarnej jest istotne obniżenie kosztów ogrzewania. Możliwe jest to dzięki zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa lub energii. Należy jednak przy tym pamiętać, iż inwestycja ta ma charakter długoterminowy, a na zwrot z niej należy na ogół poczekać od 3 do 6 lat.

Z uwagi na to, że zapotrzebowanie, preferencje czy możliwości techniczne w każdym wypadku są inne, do każdej instalacji podchodzimy w sposób całkowicie indywidualny. Pierwszym krokiem zawsze więc jest niezobowiązująca wizja lokalna, podczas której ustala się umiejscowienie kolektorów oraz szacuje się koszty całej inwestycji.

P1000202

.